RULES for expeditions

23 Березня 2016

ЗАТВЕРДЖУЮ

Президент Асоціації природоохоронних                                              Голова Українського товариства
територій України                                                                               охорони природи

М. Стеценко                   п/п                                                                  В. Шевчук                    п/п

21 січня 2016р.

ПРАВИЛА
проведення радіоекспедицій до природоохоронних територій України

(із змінами від 28.02.2017р.)

I  ВСТУПНА ЧАСТИНА:

Правила розроблені для упорядкування легальної діяльності радіоаматорів України та інших держав в межах природоохоронних територій України, а також з метою забезпечення поширення інформації про території і об’єкти природно-заповідного фонду, природоохоронного виховання, сприяння розвитку національної мережі природоохоронних територій та міжнародного співробітництва з питань діяльності установ природно-заповідного фонду.

II  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

       Природоохоронна територія – територія або акваторія, призначена для захисту і підтримки біологічної різноманітності та природних і пов’язаних із ними культурних ресурсів, захист якої встановлюється законом або іншими засобами (визначення МСОП, Міжнародного союзу охорони природи).
       Природно-заповідний фонд (далі ПЗФ) – ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти  яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з  метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу,  підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища (ЗУ «Про ПЗФ України»).

До територій та об’єктів природно-заповідного фонду України (далі – Територій) належать:
природні території та об’єкти: природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища;
штучно створені об’єкти: ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва.
Заказники, пам’ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва залежно від їхньої екологічної та наукової, історико-культурної цінності можуть бути загальнодержавного або місцевого значення.

URFF – абревіатура, що використовується для визначення приналежності Території у світовій радіоаматорській програмі WWFF (World Wide Flora & Fauna – http://www.wwff.co/). UR – територія Україна по списку DXCC (http://www.arrl.org/files/file/DXCC/2015_Current_Deleted.txt), FF –  Flora & Fauna.

Директорія (Референція) URFF (далі Референція)Територія з її межами, якій присвоєний унікальний порядковий номер (код) радою WWFF (http://www.dcia.it/iffa/images/downloads/ff_directory.zip), додаток 1, або національними програмами. Всі природоохоронні території поділені на категорії та мають унікальний порядковий номер (код), що складається з префікса URFF, або іншого відповідно до національної програми та номера.Наприклад  URFF-0123 або USFF-123 тощо.

Активація Референції – проведення аматорських радіозв’язків з Території, яка позначена якРеференція згідно умов цих Правил.

Статус “NEW ONE” (вперше) Референція має, якщо в  списку (http://logsearch.wwff.co/) відсутні дані про її Активацію. Робота з цієї Території може розпочинатись не раніше ТРЕТЬОГО дня після оголошення про це представникові або координатору програми URFF за адресою: [email protected]., що дасть можливість ознайомити як найширше коло радіоаматорів світу.

Експедиціонер – ліцензований радіоаматор який проводить радіозв’язки з Референції.

Експедиція – експедиціонер або колектив радіоаматорів під керівництвом начальника чи іншої особи відповідно до ліцензії колективної аматорської радіостанції, які проводять радіозв’язки зРеференції.

III  ВИМОГИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕДИЦІЙ:

Експедиція повинна завчасно ознайомитись із списком Референцій, їх межами, природоохоронним режимом, правилами поведінки, та, перебуваючи на їх території, дотримуватись вимог цих Правил, а при необхідності отримати дозвіл Адміністрації на перебування. Бережливе відношення до природи — один з головних принципів.

На території ПЗФ забороняється:
– пошкодження об’єктів природи;
– розведення вогнищ та куріння у не відведених для цього місцях;
– рубка і пошкодження дерев, кущів, зривання квітів, збір лікарських рослин;
– полювання на тварин, руйнування місць їх проживання;
– перебування з вогнестрільною зброєю;
– засмічення території, шумове та світлове забруднення, зокрема, використання піротехнічних засобів.
Експедиція повинна розміщуватись в межах Референції, у випадку неможливості цього – на відстані не більше ніж 100м від крайньої межі, та має право використовувати Державний прапор та символіку клубу, Асоціації природоохоронних територій України чи Українського товариства охорони природи.
Якщо робоче місце Експедиції знаходиться в Референції, розташованій всередині більшоїТериторії, спочатку активується одна, а потім інша. Не дозволяється працюючи з внутрішньоїРеференції – активувати і зовнішню, більшу, передаючи назви двох Референцій.
При активації водойм, все обладнання повинно знаходитись на борту плавзасобу або на прибережній зоні в 100 метрах від краю поверхні води.
Експедиція, використовуючи один позивний сигнал, повинна активовувати Референцію не менше ДВОХ годин. Починати Активацію протягом доби іншої Території, після ДВОХ годин від початку роботи в першій але не більшне ДВОХ Територій за добу.
Під час проведення радіозв’язку Експедиція керується положеннями “Регламенту аматорського радіозв’язку”, використовуючи загальноприйняті, відомі як Флора та Фауна частоти:
SSB: 3.744, 7.144, 14.244, 18.144, 21.244, 24.944, 28.444
CW: 3.544, 7.024, 10.124, 14.044, 18.084, 21.044, 24.894, 28.044
Експедиція повинна працювати виключно від автономного живлення (акумулятор, генератор, сонячна батарея), вказуючи свій позивний сигнал через /P, /M, /MM.
Забороняється використовувати потужність передавача більше 100 ват.
Виявлені порушення стосовно автономності та потужності, є підставою обов’язкового виключенняЕкспедиції з щорічного рейтингу, при цьому проведені радіозв’язки зараховуються.
Виконуючи загальний виклик CQ, Експедиція закликає користуватись передачею знаків символіки UFF чи FF. Про своє місцеперебування, як додаткова інформація до рапорту чи CQ, передається номер Референції. По закінченню сеансу радіозв’язку, як знак ввічливості, передаються цифри 44 – символ  Flora & Fauna.
Якщо кореспондент просить надати назву Референції та її місцезнаходження, Експедиціяповинна її надати із зазначенням області разташування по URDA чи QTH локатора або надати адресу сайту программи URFF “Україна Флора Фауна” (www.URFF.in.ua) чи іншу.
Дозволяється використання додаткового програмного забезпечення (DX-кластери, тощо) для інформуван-ня інших радіоаматорів про частоту проведення радіозв’язків та номер Референції.

Референція вважається активованою, якщо Експедиціонером проведено не менше 44 радіозв’язки. Для спеціальних позивних та колективних радіостанцій необхідно провести не менше 200 радіозв’язків (п.4.9 Правил WWFF). Повтори на різних діапазонах та різними видами модуляції зараховуються. Радіозв’язки можуть бути нараховані за кілька активацій, коли не були досягнуті протягом однієї. Для Експедиціонерів, які використовують низьку потужність короткохвильового передавача – до 10 Вт (SSB) та до 5 Вт (CW), дозволяється провести мінімально 10 радіозв’язків (тільки для програми URFF). Радіозв’язки на УКХ зараховуються на загальних умовах, окрім QSO через ретранслятори.

IV  АНОНС ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЗВІТ:

Організатор Експедиції має право розмістити інформацію на офіційному сайті програми URFF “Україна Флора Фауна” (www.URFF.in.ua) про дату та час проведення її із зазначенням номеру та назви Референції, короткий опис Території. Якщо Експедиція буде проводитись у декількохРеференціях, необхідно вказати всі номери та назви. Розміщення інформації на сайті відбувається адміністратором сайту після отримання електронного листа від представника Експедиції на адресу: [email protected]
Після закінчення Експедиції її керівник або Експедиціонер (його представник) надає фотозвіт, який є доказовою базою і опис самої Експедиції з зазначенням випромінюваної потужності та файл у форматі  callsign@reference_YYYYMMDD (дата початку експедиції), для внесення в загальний лог програми WWFF та URFF. Наприклад UV5EVZ-P@URFF0123_20160126.adi), файл повинен містити відомості виключно лише за радіозв’язки з однієї Референції одним позивним сигналом, та надсилається за адресою: [email protected].
За відправку QSL-карток або інших електронних сервісів підтвердження про час перебування вРеференції, повністю покладено на Експедицію.

V  ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ:

Для визначення рейтингу серед Експедицій, річний звіт складається лише на підставі WWFF звітів (логів), та розміщенних на сайті URFF.in.ua. Звіти, що розміщені на інших ресурсах не беруться до уваги та не заносяться у підсумкову таблицю.
Показником визначення річного рейтингу Експедиції є сума балів, яка залежить від кількостіРеференцій, що були активовані за календарний рік. Не “NEW ONE” Референція – 1 бал,  “NEW ONE” Референція – 2 бали, повтори протягом року не зараховуються. У випадку однакової кількості балів між різними Експедиціями, визначним фактором є загальна кількість активованих “NEW ONE”Референцій за календарний рік. Підсумки року визначаються до 11 січня наступного року (Міжнародний День заповідників та національних парків) та публікуються на сайті www.URFF.in.ua.
Для заохочення Експедицій та відзначення найкращих учасників програми, призначити призовий Фонд, що складається з книг та інших природничих видань.
Рішення про річний підсумок приймається активом радіоаматорського сектору (осередку) та затверджується Президентом Асоціації природоохоронних територій України.

координатор радіоаматорського сектору
Леонід Латиш (US5UCC)

Автор: us5ucc Категория: |

|
Translate »